Karkonosze serwis turystyczno informacyjny, Zamek Chojnik


Zamek Chojnik


Ruiny zamku Chojnik, zwanego poprzednio Chojnastym, w połowie XIX w. także Sosnowiec, wznoszą się na granitowej górze (627m n.p.m.) na przedgórzu Karkonoszy. Jedno z legendarnych podań mówi o istniejącej tu drewnianej warowni z roku 1241.
Pierwszy dokument o zamku pochodzi z roku 1364. Zamek wzniósł Bolko II Maty, książę swidnicko-jaworski, dla obrony nowo skolonizowanych terenów. Po śmierci Bolka II, ostatniego z Piastów świdnicko-jaworskieh, w 1368 roku zamek przeszedł w ręce wdowy po Bolku, księżnej Agnieszki, która oddała go w użytkowanie rycerzowi swojego dworu. W roku 1381 jako właściciel zamku występuje protoplasta śląskiej rodziny rycerskiej Schaffgotschów. W okresie od XIV do XVII w. zamek został kilkakrotnie rozbudowany. 31 sierpnia 1675 roku spłonął od uderzenia pioruna. Od tego momentu nigdy nie został od-budowany. W XIX w. w obrębie murów z XVII w. zbudowano schronisko turystyczne.
Do zamku można dojść szlakami turystycznymi: czerwonym, żółtym i czarnym.
Ruiny są udostępnione turystom w porze letniej codziennie w godzinach 10 - 17 W pozostałych miesiącach (za wyjątkiem grudnia i stycznia, gdy wejście na zamek jest zamknięte) można zwiedzać od wtorku do niedzieli w godzinach l0 - l6. W obrębie murów funkcjonuje schronisko turystyczne dysponujące 30 miejscami noclegowymi oraz bufetem czynnym w godzinach 9 - l8.
Zamek jest siedzibą Stowarzyszenia Bractwa Rycerskiego Zamku Chojnik które jest organizatorem odbywającego się co-rocznie Turnieju Rycerskiego „O Złoty Bełt Chojnika.

Galeria zdjęć

Kontakt

Zamek Chojnik
58-570 Jelenia Góra-Sobieszów
Tel 075 7556394 w godz. W00 - 1800
Tel. kom. 0502 252157
Tel. 075 7553535 (schronisko)

Apartament

Apartament Pele

Szklarska Poręba


Copyright (c) InterPele  www.e-karkonosze.info 


statystyka