Karkonosze serwis turystyczno informacyjny, Ruiny zamku w Rybnicy


Ruiny zamku w Rybnicy


W dawnych kronikach rybnicki zamek nazywano Laudis Palatium. Niemiecka nazwa Lausepelz, co w języku łużyckim oznaczać miało „łysą górę". Zamek znajduje się na zalesionym kamiennym wzgórzu wysokości ok. 20 m, na płd.-zachód od centrum wsi.
O powstaniu i historii obiektu nic pewnego nie wiadomo. Być może w XIII w. istniał tu zamek za wałem drewniano-ziemnym. Powszechnie sądzi się, że do jego budowy w latach 1364-1369 przyczynił się cesarz Karol IV, który w 1365r. miał tu przebywać z krótką wizytą. Zamek zniszczono na początku XV w., wkrótce jednak został odbudowany i powiększony.
Podczas prac renowacyjnych w 1750r. na jednej ze ścian odsłonięto
datę 1234 r. Być może jest to data budowy najstarszej części obiektu. Niestety, podczas prac remontowych w 1758r. napis został zniszczony. Kiedy budynki uległy dewastacji, ich stan groził zawaleniem, zamek ponownie poddano przebudowie I renowacji w latach 1786r. i 1794r, ale już w pierwszej połowie XIX w. został ostatecznie opuszczony i zaczął popadać w ruinę. Jeszcze do początków XX w. jego zdewastowane budynki służyły jako obiekty gospodarcze pobliskiego folwarku.
Pierwotny zamek był niewielki, bo miał zaledwie 15 x 25 m. Na wysokości pierwszego piętra północnej elewacji znajdował się wykusz. Elewacje pokryte były dekoracjami sgraffitowymi, co świadczy o rozbudowie zamku zapewne w XVI-XVII w. Od strony południowo-zach. stała wysoka, okrągła wieża. Główną bryłę zamku stanowił dwukondygnacyjny budynek na planie prostokąta z przybudówką przy krótszym boku, nakryty dwuspadowymi dachami.
Na parterze znajdowały się niegdyś, poza wąskim korytarzem, klatka schodowa, kuchnia i 2-3 izby. Na piętrze był także korytarz, duża izba i podobnie jak niżej 2 lub 3 izby. Okna stosunkowo duże, prostokątne, z kamiennymi obramieniami.
Do dziś zachowała się jedynie północna ściana głównego dwukondygnacyjnego domu mieszkalnego i fragment ściany zachodniej, zbudowane z łamanego kamienia (granit) i cegły wokół okien. Zauważyć można jeszcze resztki prostych, kamiennych obramowań. Piwnice o sklepieniach kolebkowych są zasypane. Przy zamku znajdował się niewielki jednohektarowy park.
Z Rybnicy wywodzi się szlachecka rodzina von Reibnitz. Znany jest poświadczony w dokumencie z 20 marca 1288r. Henricus de Reibnicz Rodzina ta mieszkała we wsi do 1423 r. Prawdopodobnie w tym czasie zamek do niej należał. Dokumenty wymieniają następujących przedstawicieli rodziny: Hans von Reibnicz i Diprand de Reibnicz (131H Peter von Rybnicz (świadek w Kamiennej Górze w 1317 r) Conrad von Riben.cz (dziedziczny majątek rodowy w Kubicach w 1335r iw dokumencie klasztoru w Kamieńcu w 1342 r. jako Cunrado dieto de Reybenicz), Nico von Reybnicz (ławnik sądu w Świdnicy w 1342r) Bracia: Hentschel, Conrad, Nicol, Henrich, Diprand i Thyme voder Rybnicz (w dokumentach z 1372 i 1373r).

Galeria zdjęć

Apartament

Apartament Pele

Szklarska Poręba


Copyright (c) InterPele  www.e-karkonosze.info 


statystyka