Karkonosze serwis turystyczno informacyjny, atrakcje, noclegi Karkonosze


Karkonosze


Karkonosze są największym (36km długości) i najwyższym masywem górskim w Sudetach i jedynym, którego partie grzbietowe przekraczając wysokość 1400 m.n.p.m. sięgają powyżej granicy lasu. Ich najwyższy szczyt, Śnieżka (1603m) jest zarazem najwyższą kulminacją Sudetów. Są także jedynym pasmem, które posiada cechy rzeźby wysokogórskiej. Na zachodzie sąsiadują z Górami Izerskimi, oddzielone od nich Przełęczą Szklarską i dolinami Kamiennej, Mielnicy, Mumlawy i Izery. Na wschodzie Przełęcz Lubawska oddziela je od Gór Kamiennych, Vranich i Javorich Hor. Granicę pn. tworzy próg tektoniczny na linii od Piechowic po Kowary, w części biegnie ona podnóżem Grzbietu Lasockiego, który przez Przełęcz Kowarską łączy Karkonosze z Rudawami Janowickimi. Granice pd. stanowi umowna linia prowadząca przez miejscowości Iilemnice, Vrchlabi, Mlade Buky.

Karkonosze zajmują powierzchnię 650 km2 biegnąca głównym grzbietem granica dzieli je na dwie nierówne części z których mniejsza, północna o pow. 185 km2 (28%) leży na terenie Polski. Polska część Karkonoszy należy do dorzecza Odry i zlewiska Morza Bałtyckiego, czeska do dorzecza Łaby wpływającej do Morza Północnego. Karkonosze stanowią część jednostki geologicznej zwanej masywem obejmującej nadto część Gór Izerskich, Kotlinę Jeleniogórską i część Rudaw Janowickich. Jej centralną część tworzy intruzja granitowa, powstała w okresie górnokarbońskim ok. 320 mln lat temu. Otaczają ją skały metamorficzne.
Na kontakcie z granitem skały te uległy przeobrażeniom, w wyniku czego powstały odporne hornfelsy, z których zbudowany jest m.in. Czarny Grzbiet ze Śnieżką. Cała ta strefa jest okruszcowana, a spotykane w niej złoto, srebro, ołów, miedź, żelazo i uran były obiektem działalności górniczej. Granit, podstawowy budulec Karkonoszy, występuje w kilku odmianach: porfirowaty, równoziarnisty i aplitowy. Spękania w granicie nadają mu charakterystyczną kwadrową oddzielność, wpływającą na proces wietrzenia i kształt form skalnych. Trwający ponad 200 mln. lat proces erozji doprowadził do przemodelowania powierzchni granitowej. W połowie trzeciorzędu, 30-20 mln. lat temu Prakarkonosze stanowiły falistą równinę przypominającą dzisiejszą Kotlinę Jeleniogórską. Ruchy górotwórcze w orogenerezie alpejskiej (20-2 mln. lat temu) spowodowały blokowe wypiętrzenie Karkonoszy. Bloki te zostały rozcięte dolinami rzek i potoków, a spod usuniętej zwietrzeliny wypreparowane zostały charakterystyczne dla krajobrazu skałki. W okresie ostatnich 2 mln. lat kolejne oziębienia klimatu spowodowały kilkakrotne zlodowacenia. Dziełem lodowców są jedyne w Sudetach kotły, moreny i stawy polodowcowe.

Klimat Karkonoszy cechuje się zmiennością pogody, wysoką wilgotnością powietrza, znacznym zachmurzeniem i dużymi opadami. Pokrywa śnieżna utrzymuje się często przez siedem miesięcy. Świat roślin i zwierząt podobny jest do innych partii Sudetów. Występuje tu ok. 1300 gatunków roślin, wśród nich 27 endemicznych. Ze zwierząt spotyka się jelenie, sarny, muflony, dziki, lisy i borsuki.

Walory turystyczne Karkonoszy od wielu lat doceniane są przez miłośników górskich wycieczek i zwolenników aktywnego wypoczynku, a miejscowości takie jak Karpacz czy Szklarska Poręba cieszą się ogromną popularnością wśród turystów polskich jak i zagranicznych. W miejscowościach tych znajdują się liczne i pensjonaty oferujące miejsca noclegowe o różnych standardach.


Szklarska Poręba
szklarskaporeba.info.pl
Szklarska Poręba
wszklarskiej.net
noclegi Szklarska Poręba
Jakuszyce
jakuszyce.info.pl
Karpacz
wkarpaczu.net
Świeradów Zdrój
swieradowzdroj.info.pl
Zachełmie
zachelmie.pl
Ściegny k/ Karpacza
sciegny.pl

Copyright (c) InterPele  www.e-karkonosze.info 


statystyka